DANE OGÓLNE

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S7 ODCINEK GDAŃSK (A1) - KOSZWAŁY
(POŁUDNIOWA OBWODNICA MIASTA GDAŃSKA)

 
Koszt całkowity Projektu:                      1 441 428 453,45 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych:      1 225 576 058,03 PLN
 
Wartość współfinansowania (PLN/ %):   Fundusz Spójności: 1 041 739 649,32 PLN (85%),
                                                              Środki krajowe:           183 836 408,71 PLN (15%).
 
Data zakończenia realizacji (faktyczna/planowana): listopad 2012 r. / lipiec 2012 r.
Okres Zgłaszania Wad: 12 miesięcy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
 
Umowa o dofinansowanie nr  POIS.06.01.00-00-036/10-00 z dnia 10.09.2010 r.
Aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-036/10-01 z dnia 05.07.2012 r.
Aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-036/10-02 z dnia 30.11.2012 r.
Aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-036/10-03 z dnia 31.12.2013 r.


Planowana wartość Kontraktu: 1 133 380 428,70 PLN brutto.

 


Lata realizacji Projektu: 2009 - 2012


 
Cele projektu:
 
Obecna droga krajowa nr 7 należy do  podstawowej sieci drogowej w Polsce i pełni funkcję
jednego z ważniejszych połączeń zarówno w sieci dróg o znaczeniu krajowym jak i
międzynarodowym. Jednocześnie jako 720 km ciąg komunikacyjny: Gdańsk – Warszawa –
Chyżne, stanowi połączenie aglomeracji: gdańskiej, warszawskiej i krakowskiej. Badania ruchu
wskazują, iż codziennie drogą krajową nr 7 na terenie miasta Gdańska porusza się około 
30 000 samochodów.

Opisywany odcinek w całości umiejscowiony jest w województwie pomorskim i przebiegać
będzie przez tereny miasta Gdańsk oraz przez gminy: Kolbudy, Pruszcz Gdański i Cedry
Wielkie. Inwestycja budowy Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska to jedna z bardziej
strategicznych inwestycji dla województwa pomorskiego.

Stanowić będzie obejście terenów urbanistycznych miasta Gdańska oraz usprawnienie
powiązań komunikacyjnych terenów portowych w Gdańsku i Gdyni z Obwodnicą Trójmiasta i
autostradą A-1. Połączy następujące trasy:

  • drogę krajowa Nr 1 leżącą w ciągu drogi międzynarodowej E-75,
  • drogę Nr S6 leżącą w ciągu drogi międzynarodowej E-28,
  • drogę krajową Nr S7 leżącą w ciągu drogi międzynarodowej E-77,
  • autostradę A-1, połączenie korytarza IA z europejskim korytarzem transportowym VI – Gdańsk – Katowice.

Budowa prawie 18-kilometrowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku: Gdańsk – Koszwały nie
tylko znacząco odciąży śródmieście Gdańska z ruchu tranzytowego, ale umożliwi również
szybkie i bezpieczne przemieszczania się w kierunku Warszawy oraz w kierunku Półwyspu
Helskiego w okresie letnim.
Inwestycja zrewolucjonizuje system komunikacyjny w Gdańsku i okolicach Aglomeracji
Gdańskiej. Poprawę obsługi komunikacyjnej terenów aglomeracji odczują nie tylko kierujący
pojazdami, ale także mieszkańcy miasta. Według prognoz ruchu nowa droga może „zdjąć” ze
śródmieścia 12-14 tys. pojazdów na dobę, w tym najbardziej uciążliwy ruch ciężarowy.
Inwestycja będzie przyjazna środowisku, ponieważ spowoduje usprawnienie systemu
komunikacyjnego, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Ponadto w projekcie trasy przewidziano szereg elementów ekologicznych – pasy zieleni,
przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.
 

ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 
ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa
tel. (+48 22) 375 88 88
 
 
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

 


INŻYNIER:

Biuro Inżyniera Kontraktu

ul. Przetoczna 7, 80-702 Gdańsk

tel. (58) 304 73 65; fax. (58) 304 73 65

 

Konsorcjum firm:

 

Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S. A. - Lider

ul. Jagiellońska 88, bud. 51 BC, lok. 36, 03-215 Warszawa

tel./fax (22) 651 06 50, sekretariat@zbm.com.pl

www.zbm.com.pl

 

ECM Group Polska Sp. z o.o. - Partner

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

www.ecmg.org

 
WYKONAWCA ROBÓT:

Biuro Budowy

ul. Przetoczna 7, 80-702 Gdańsk

tel. (58) 301 98 11; fax. (58) 301 92 01

 

Konsorcjum firm:

 

Bilginger Infrastructure S.A. (dawniej: Bilfinger Berger Budownictwo S.A.) - Lider
ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 24 43 400; fax. (22) 24 43 541

 www.bilfinger.pl

 

 

Wakoz Budownictwo S.A. (następca prawny Wakoz Sp. z o.o.) – Partner

ul. Gen. Sikorskiego 3,
84-242 Luzino

tel. (58) 678 24 84; fax. (58) 678 28 51

 
PROJEKTANT:

 

BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. zo.o.
ul. Partyzantów 72a, 80-254 Gdańsk - Wrzeszcz

tel. (58) 524 41 00; fax. (58) 341 30 65

www.transprojekt.gdansk.pl


 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja serwisu: 12-07-2013